ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ ประจำปี 2009

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ ประจำปี 2009 ได้แก่

  • Elizabeth H. Blackburn
  • Carol W. Greider
  • Jack W. Szostak

จากผลงานร่วมมือกันใน ” การค้นพบกระบวนการป้องกันการสูญเสียยีนของโครโมโซมด้วย Telomere และเอนไซม์ Telomerase”

The Telomere-Function and Synthesis


การสังเคราะห์ DNA ที่ปลาย Telomere (ดูภาพประกอบคำอธิบาย) (PDF)

ที่ปลายของโครโมโซมที่เป็นเส้นตรง เรียกว่า Telomere จะมีการถอดแบบต่างจากการถอดแบบทั่วไป การถอดแบบ DNA นั้นต้องอาศัย RNA primer ในกระบวนการถอดแบบ และเมื่อตัด RNA primer ออกไปจะเกิดช่องว่างที่ปลายของสาย DNA ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่  การที่จะเติมนิวคลีโอไทด์ในช่องว่างนั้นไม่สามารถทำได้  เพราะ  DNA polymerase จะต่อได้จากปลาย 3′ ไป 5′ เท่านั้น  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้  การถอดแบบในแต่ละครั้งก็จะทำให้โครโมโซมสั้นลงไปเรื่อยๆ แต่เซลล์จะมีกระบวนการในการป้องกันการสูญเสียยีนที่อยู่ปลายโครโมโซม โดยเติมนิวคลีโอไทด์เข้าที่ปลาย 3′ ของโครโมโซมได้เป็น telomeric DNA   โดยเอนไซม์  Telomerase ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มนิวคลีโอไทด์ที่เป็น tandem repeat เข้าไป และจะกลายเป็นต้นแบบให้ primer เข้ามาจับและสังเคราะห์ DNA ได้ยาวเท่ากันในทุกครั้ง

มีการค้นพบอีกว่า cell ที่มีการทำงานของเอนไซม์ Telomerase มาเกินไปทำให้เซลล์นั้นเป็นมะเร็ง การสร้างสารยับยั้ง เอนไซม์ Telomerase จึงทำให้เซลล์มะเร็งมีการห่อตัว และตายได้

ข้อมูลอ้างอิง http://nobelprize.org http://en.wikipedia.org/wiki/Telomerase

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s