การลำเลียงสารในร่างกายของคน

Posted: ธันวาคม 28, 2016 in ชีววิทยาม.4, บทที่6
Advertisements
ความเห็น
 1. mic พูดว่า:

  ลรุปการลำเลียงสารในร่างกายของคน
  1. ได้รู้ว่าหัวใจเป็นตัวกลางที่สำคัญของการลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์ เเละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งเเต่ที่เราเป็นตัวอ่อนเเละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในร่างกายมนุษย์
  2 .ได้รู้ว่าคนเรานั้นมีลิ้นหัวใจทั้งหมด 4ลิ้นทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจ
  3. ได้รูว่าชีพจรหมายถึงการเต้นของหัวใจซึ่งเกิดจากการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจทาให้ผนังของหลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจังหวะเป็นผลให้สามารถจับชีพจรได้ตลอดเวลา
  4. ได้รู้ว่าEKGคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบอกให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจเช่นจังหวะการเต้นความสม่าเสมอการนาไฟฟ้าในหัวใจชนิดของการเต้นผิดจังหวะหัวใจโต เป็นต้น

 2. mic พูดว่า:

  ขอโทดครับ กดผิดขอทำใหม่น่ะคับน่ะครับ
  ลรุปการลำเลียงสารในร่างกายของคน
  1. ได้รู้ว่าหัวใจเป็นตัวกลางที่สำคัญของการลำเลียงสารในร่างกายของมนุษย์ เเละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งเเต่ที่เราเป็นตัวอ่อนเเละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในร่างกายมนุษย์
  2 .ได้รู้ว่าคนเรานั้นมีลิ้นหัวใจทั้งหมด 4ลิ้นทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจ
  3. ได้รูว่าชีพจรหมายถึงการเต้นของหัวใจซึ่งเกิดจากการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจทาให้ผนังของหลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจังหวะเป็นผลให้สามารถจับชีพจรได้ตลอดเวลา
  4. ได้รู้ว่าEKGคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบอกให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจเช่นจังหวะการเต้นความสม่าเสมอการนาไฟฟ้าในหัวใจชนิดของการเต้นผิดจังหวะหัวใจโต เป็นต้น
  5. ได้รู้ว่าเยื่อหุ่มหัวใจมีลักษณะเป็นถุงรูปโคนซึ่งมีหัวใจและส่วนต้นของเส้นเลือดแดงที่ออกจากหัวใจอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจประกอบด้วยแผ่น2แผ่นคือแผ่นด้านนอกและแผ่นด้านในซึ่งหุ้มรอบหัวใจอยู่ระหว่างแผ่น2แผ่นเป็นช่องของเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งโดยปกติแล้วช่องนี้จะแฟบปิด
  6. ได้รู้ว่าโครงสร้างผนังของหัวใจประกอบด้วย3ชั้นคือ
  6.1แผ่นหุ้มหัวใจด้านนอก(epicardium)เป็นส่วนของแผ่นด้านในของเยื่อหุ้มหัวใจ
  6.2กล้ามเนื้อหัวใจ(myocardium)
  6.3ผนังหัวใจด้านใน(endocardium)เป็นแผ่นบางบุผนังด้านในของหัวใจรวมทั้งเป็นส่วนของลิ้นหัวใจ
  7.ได้รู้ว่าความดันโลหิต(Bloodpressure/BP)คือแรงดันของเลือดที่กระทบกับผนังของหลอดเลือดแดงความดันของเลือดที่วัดมี2อย่างคือ
  7.1ความดันซิสโทลิก(Systolicpressure)เป็นความดันที่เกิดจากการหดรัดตัวของหัวใจห้องล่างด้านซ้ายเพื่อฉีดเลือดออกจากหัวใจจึงเป็นความดันที่่สูงสุด
  7.2ความดันไดแอสโทลิก(Diastolicpressure)เป็นความดันที่วัดเมื่อหัวใจห้องล่างด้านซ้ายพักจึงเป็นความดันที่ต่าสุด
  8.ได้รู้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต มีดังนี้ อาย เพศ ความเครียด ยา ช่วงเวลาเเต่ล่ะวัน การออกกำลังกาย ความอ้วน ท่าทาง เป็นต้น
  9.ได้รู้ว่าการวัดความดันเลือดคือความดันเลือดสามารถวัดได้จากหลอดเลือดอาร์เตอรีที่ใกล้หัวใจเช่นบริเวณต้นแขนความดันเลือดในหลอดเลือดอาร์เตอรีขนาดต่างๆจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากหัวใจขณะนอนความดันเลือดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าจะใกล้เคียงกัน
  10.ได้รู้ว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือCardiacpacemakerคือเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะคาว่าpacemakerแปลว่าผู้ก่อให้เกิดจังหวะหรือผู้ควบคุมจังหวะ(ในหัวใจโดยปกติก็มีpacemakerอยู่แล้วแต่เป็นกลุ่มเส้นประสาทที่มีหน้าที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นไม่ใช่เป็นเครื่องไฟฟ้าถ้าจะให้ไม่คลุมเคลือถึงต้องมีคาว่าcardiacนาหน้า)
  11.ได้รู้ว่าpacemakerมีประโยชน์ในรายที่หัวใจเต้นช้ากว่าปกติเรียกbradycardiaด้วยเหตุใดก็ตามหรือเต้นๆหยุดๆส่วนมากมีอาการหน้ามืดเป็นลมบางทีอยู่เฉยๆก็เป็นบางทีเป็นเฉพาะตอนยืนขื้นจากที่นั่งหรือที่นอนทำให้หัวใจเย็นได้เหมือนเดิม
  นายณัฐทอง เล็บนาค ม.4/4 เลขที่ 9

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s