ระบบหมุนเวียนเลือด

Posted: กุมภาพันธ์ 13, 2018 in Uncategorized

หัวใจ มีเยื่อหุ้มหัวใจเรียกว่า เพอริคาร์เดียม ( Pericadium ) ล้อมรอบ ซึ่งมีน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงอยู่ภายในเยื่อหุ้มนี้ หัวใจประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ชั้นนอกและชั้นในเป็นชั้นเนื้อเยื่อบุผิวบาง ๆ แต่เนื้อเยื่อชั้นกลางนั้นหนามาก เพราะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีการทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจ และมีลายเล็กน้อย หากตัดกล้ามเนื้อหัวใจจะแยกออกเป็น 2 แฉก และต่อเนื่องกันกับเซลล์อื่น ๆ โดยตลอด

โครงสร้างของหัวใจ

ภายในหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจและผนังด้านในของห้วใจ

ลิ้นหัวใจ

ในการทำงานของหัวใจนั้นห้องบนจะบีบตัวในจังหวะเดียวกันทั้งห้องซ้ายและขวา ดันเลือดให้ไหลลงห้องล่าง เมื่อห้องล่างบีบตัวพร้อมกันเลือดจะออกทางหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจ

ภาพหัวใจคน
หัวใจที่เตรียมปลูกถ่าย
หัวใจเทียม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s