Archive for the ‘ส่งงาน’ Category

เมื่อนักเรียนทำคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดขึ้นยูทูป แล้วนำ url มาวางลงในกล่องความเห็น พร้อมพิมพ์ชื่อเลขที่ผู้ร่วมงานให้เรียบร้อย

Advertisements

เมื่อนักเรียนทำคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดขึ้นยูทูป แล้วนำ url มาวางลงในกล่องความเห็น พร้อมพิมพ์ชื่อเลขที่ผู้ร่วมงานให้เรียบร้อย

เมื่อนักเรียนทำคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ให้อัปโหลดขึ้นยูทูป แล้วนำ url มาวางลงในกล่องความเห็น พร้อมพิมพ์ชื่อเลขที่ผู้ร่วมงานให้เรียบร้อย